Testvértelepülés


Kibéd

2000. májusa óta Szatymaz testvértelepülése az erdélyi Kibéd, amellyel az 1995-ben kezdődött kapcsolatfelvétel óta gazdag kulturális kapcsolatokat ápolunk. Javasoljuk az erdélybe látogatóknak, hogy keressék fel ezt a Marosvásárhelytől 50 km-re Korond, Szováta, Parajd környékén fekvő barátságos, vendégszerető falut.

kibed.jpgA falu a Marosvásárhely-Szováta útvonalon, Sóvárad és Makfalva között a Kis-Küküllő jobb partján fekszik. A Kis-Küküllő felső folyásánál itt nyílik kapu Nyugat felé, az egyre termékenyebb völgy irányába. Ez a hely tipikusan peremvidék. Kelet, Észak-Kelet irányába, alig pár kilométerre a havasi tájak szépsége gyönyörködtet, nyugatra az egyre szélesedő térség gabonatáblái örvendeztetnek és völgy lankáin a Kis-Küküllő menti bortermő szőlőskertek virulnak.
Kibéd ősei megtelepedésének az ideje valószínőleg a XII. század vége.
A Kibéd helységnév eredete sajnos ismeretlen. Az első történelmi adat a településről 1499-ből származik, amikor Kijbed-nek említik, majd 1503-ban Kijbed, 1561-ben Kibed, 1575-ben Kybed és 1602-ben Kibéd. A mai hivatalos elnevezés román ortográfiával Chibed.
A kibéden iskolai nevelés és oktatás a XIII. századtól vallásoktatási rendszerben működik. A rendszeres református egyházi oktatás a XIX. század elejére teljesedik ki. A XIX. század közepén létezik egy református fiúiskola, leányiskola 1889-ben kezdi meg működését. 1873-ban a volt huszárkaszárnya épületeit iskolává, termekké alakítják át, amelyeken később kisebb módosításokat eszközölnek. Jelenleg az oktatás és nevelés ezekben az épületekben folyik.

Kibéd lakosainak a száma ma 1900-2000 között váltakozik. A lakosság magyar nemzetiségű. A lakosság zöme református vallású, kevesebb százalékban adventista és más felekezetű. A hagyományos ősi foglalkozás a földművelés és állattenyésztés. Ez a fő jövedelemforrás. Hagyományos népi mesterség még a fafaragás is.
A kisipar keretében említjük meg a pékséget és a két cserép- és téglakészítű műhelyt.
A település legnagyobb vállalkozása a SILTEXIM Kft. gyapjúfeldolgozó, ahol 100%-os gyapjúterméket állítanak elő.


Europa pentru cetăţeni
Proiectul „Europa viitorului, viitorul Europei” a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”