A házak előtti közterület tisztántartása

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!
 
Felhívom Szatymaz Község közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyek figyelmét, hogy a tavasz beköszöntével megkezdődött a növények vegetációs időszaka.
Szatymaz Község Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
 
-        az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról
-        az ingatlan illetve az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát.
 
Kérem, hogy a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek megfelelően rendszeresen tegyenek eleget az ingatlanok gazmentesítésének.
 
Szatymaz, 2020. május 07.
 
Dr. Makay Enikő
jegyző
2020. május 08.