A települési ügysegédnél intézhető ügyek

A szatymazi porlgármesteri hivatalban fogadó települési ügysegédnél intézhető ügyek listája.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Települési Ügysegédjénél továbbítás céljából az alábbi beadványok terjeszthetők elő.
A részletes listáért kattintson a Tovább gombra!

 
I. Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek továbbítása, tájékoztatás nyújtása:

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmek, változások bejelentése;
- közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos kérelmek, változások bejelentése;
- ápolási díj megállapításával kapcsolatos kérelmek, változások bejelentése;
- időskorúak járadéka megállapításával kapcsolatos kérelmek, változások bejelentése;
- aktív korúak ellátásának megállapításával kapcsolatos kérelmek, változások bejelentése;
- hadiárva ellátás megállapításával kapcsolatos kérelmek, változások bejelentése;
- lakcím bejelentésével kapcsolatos ügyek.
 
II. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály hatáskörébe tartozó ügyek továbbítása, tájékoztatás nyújtása:

1. Családtámogatási Osztály hatáskörébe tartozó ügyek
- családtámogatási kérelem, változások bejelentése;
- nagyszülői gyermekgondozási segély;
- igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
- családi pótlék kérelem, változások bejelentése;
- gyermekgondozási segély kérelem, változások bejelentése;
- anyasági támogatás kérelem, változások bejelentése;
- gyermeknevelési támogatás kérelem, változások bejelentése;
- fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérelem, változások bejelentése.
 
2. Egészségbiztosítási Osztály hatáskörébe tartozó ügyek
- OEP-hez tartozó kérelmek, változások bejelentése;
- TAJ kártya igénylési kérelem;
- EU TAJ kártya igénylési kérelem;
- GYED, CSED kérelem, változások bejelentése;
- útiköltség térítési kérelem;
- egyszeri gyógyszerköltség kérelem.

3. Adategyeztetési és Nyugdíj-megállapítási Osztály hatáskörébe tartozó ügyek
- méltányossági nyugdíjkérelmek;
- adategyeztetési eljárással kapcsolatos kérelmek.4. Rehabilitációs ellátási és Szakértői Osztály hatáskörébe tartozó ügyek
- rokkantsági járadékkal kapcsolatos kérelmek kérelem, változások bejelentése;
- rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos kérelmek kérelem, változások bejelentése;
- személygépkocsi szerzési támogatás kérelmek, dokumentumok;
- mozgáskorlátozottak közlekedőképességének vizsgálata (parkolási engedély).
 
III. Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek

- árvasági ellátással kapcsolatos kérelem, változások bejelentése;
- öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kérelem, változások bejelentése;
- nyugdíjjal kapcsolatos tájékoztatás.
 
IV. Ügyfélkapu nyitása
 
Települési ügysegéd: Bácsi Antalné

Ügyfélfogadás ideje:
szerda: 08:00-16:00
péntek: 08:00-11:30
 
Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal - 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon (ügyfélfogadási időben): 62/583-560/23 mellék
  Vissza


2019. augusztus 08.