A hulladékdíjbeszedéssel kapcsolatos cssalásokról

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a hulladékszállítási díjhátralékok beszedésével az utóbbi időben történt visszaélésekkel kapcsolatosan.
 

big-bulb-icon-1.png

A jogszabályi rendelkezések értelmében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) saját számlázó rendszeréből állítja ki a számlákat a közszolgáltatók
adatszolgáltatása alapján, valamint ellátja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is.
A díjhátralék beszedésével az NHKV Zrt. megbízta a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot. A számla esedékességét követően fennálló számlatartozás beszedése érdekében az
ingatlanhasználókat személyesen keresik fel a hátralékkezelők. Sajnálatos módon, azonban megjelentek a területen a csalók, akik követelés behajtás jogcímen pénzt szednek be a lakosságtól.
A csalók kiszűrése végett kérjük, az alábbiakra szíveskedjenek fokozottan odafigyelni:
 A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, továbbá személyük az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is leellenőrizhető. (NHKV Zrt. központi telefonszáma: +36 (1) 999 6464 )
 A hátralékkezelők az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére. Kérjük, minden esetben szíveskedjenek leellenőrizni a beszedési értesítőt.
A helyi közszolgáltató a követeléskezelők munkájáért nem felelős, a követeléskezelésre nem jogosult.
A hulladékszállítási számlán szereplő ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére.
Az NHKV Zrt. a személyes hátralékbeszedéssel párhuzamosan megteremtette a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is, a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználók részére. A hátralékkezeléssel egy időben történik az adategyeztetés a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően.
További információ, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatban, valamint az alkalmazott fizetési kedvezmények biztosításának eljárásrendjéről az NHKV Zrt. weboldalán található
www.nhkv.hu
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 Telefon: +36 (1) 999 6464
Fax: +36 (1) 211 1419;
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
  Vissza


2018. július 10.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560