TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL

tuzifa.jpgTájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 17/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében a szociálisan rászorulók részére tűzifát biztosít.
A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet formanyomtaványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

A rendelet alapján szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában együtt élő személyek  egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 150 %-át (42.750,- Ft), egyedül élő esetében a 200 %-át (57.000,- Ft), és vagyona nincs.

Szociális tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy kérhető Szatymazi Polgármesteri Hivatal szociális irodájában ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8-12, szerda: 8-16, péntek: 8-12.

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez, az aki:
a)    az aktív korúak ellátásában,
b)    időskorúak járadékában,
c)    lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,  
d)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelem benyújtására 2018. január 31. napjáig van lehetőség.  

 
  Vissza


2018. január 03.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560