Vízhiány

ivoviz.jpg
 
Szatymazon 2020. november 3.-án és 4.-én az ivóvíz hálózaton karbantartási, és víztározó medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez az Alföldvíz.
A település egyes részein ezekn a napokon 9 és 15 óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.
2020. október 07.
 

 EBZÁRLAT

ebzar_400.jpg 
 
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatában Szatymaz község külterületére 2020. október 03-tól 2020.október 23-ig EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT rendelt el.


[ Tovább ]
2020. szeptember 24.
 

 Agrárcenzus

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt. 
 


[ Tovább ]
2020. szeptember 24.
 

 műszaki ügyintéző munkakör

A özszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Szatymazi Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Csongrád megye, 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30.
Ellátandó feladatok:Településüzemeltetési feladatok ellátása, közreműködés a település rendezési tervével kapcsolatos feladatok ellátásában, közreműködés az önkormányzat által benyújtott pályázatok műszaki előkészítésében, a nyertes pályázatok műszaki lebonyolításában, szakhatósági hozzájárulás kiadása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:Szatymaz község közigazgatási területén a településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki ügyintézői feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, vagy középfokú szakirányú végzettség,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         ECDL
•         építésügyi hatósági gyakorlattal rendelkezik
•         közigazgatási gyakorlat-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképes szakmai önéletrajz
•         motivációs levél
•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Károly nyújt, a 62/583-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U1/1867-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
•         Elektronikus úton Virágh Éva részére a pmhivatal@szatymaz.hu E-mail címen keresztü
 
lA pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 23.
2020. szeptember 23.
 

 ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) rendelete 10/A. §-a alapján, óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint.


[ Tovább ]
2020. szeptember 21.
 

 Pályázat. Bursa Hungarica

Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.


[ Tovább ]
2020. szeptember 21.
 

 Gallyazás a villanyvezetékek nyomvonalán

Szatymaz területén az áramszolgálatató megbízásából a Zöldterület Kezelő Kft. a szabadvezetéki hálózatok nyomvonalán gallyazást végez. Ennek során a vezetékek bioztponsági övezetébe nőtt fákat és ágakat távolítják el.
A munkavégzés időtartama:
2020. szept. 1 - 2021. április 30.
A levágott gallyakat a település belterületéről a levágás után 5 munkanapon belül elszállítják. A külterületen a levágott faágakat a helyszínen hagyják.
2020. szeptember 14.
 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

szatypm.jpg

MEGHÍVÓ

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2020. szeptember 17. napján (csütörtök) 14:30 órától
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György utca. 42.


[ Tovább ]
2020. szeptember 11.
 

 Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a "Megyei identitás erősítése" című, TOP-5.3.2-17 kódszámú felhívásra, amelynek célja a Csongrád-Csanád megye egészének és településeinek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése.
A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, illetve általában a közösségi, térségi, megyei identitás, a településhez, térséghez, megyéhez kötődés erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények, illetve a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat.
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat vezetése négy fő prioritást tűzött ki zászlajára a következő időszakra: a hagyomány- és kultúra ápolását, az egészségmegőrzést, a turizmust és a klímavédelmet kiemelt feladatának tekinti.

Tisztelt Válaszadó!
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat ezúton köszöni meg, hogy kérdőívének kitöltésére szán néhány percet, amellyel hozzájárul a projekt hatékony és sikeres tervezéséhez, illetve megvalósításához.
Tájékoztatjuk, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes és anoním módon történik.
A kérdőívet az alábbi linkre kattintva találja meg.
>>>
2020. szeptember 08.
 

 Telefonos elérhetőségek

eh_telefonok.jpg

Az alábbi telefonszámokon tudják hívni az egyes rendeléseket:

dr. Szilágyi Katalin (gyermekorvos): +36-30-622-9428
dr. Bandl Erzsébet (fogászat):+36-20-213-1330
Igazné Herkó Mária (védőnő): +36-30-481-0308
Mezeiné Bérczy Sarolta (védőnő): +36-20-242-2823
dr. Lengyel Andrea (háziorvos): +36-20-214-1545
 
Kérem Önöket, hogy megosztásokkal juttassuk el az információt minél több emberhez illetve segítsék a környezetükben levő, internetet nem használó lakosokat!
 
Köszönettel: dr. Lengyel Andrea
 
2020. szeptember 02.
 

Oldal:   <<        >>